[Render] Thư viện Texture tổng hợp


brickplaza-738x461

Kết quả hình ảnh cho icon light Học Photoshop một cách bài bản và khoa học Tại đây

Đây là bộ thư viện tổng hợp các loại map cho các bạn render. Chúc các bạn vui vẻ.

Học Photoshop kiến trúc tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-photoshop-danh-cho-kien-truc

Học Photoshop hiệu ứng tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Photoshop một cách bài bản và khoa học Tại đây


Comments

Scroll Up