[Photoshop] Thư viện bao cảnh 1


rj070-738x443

Kết quả hình ảnh cho icon light Học Photoshop một cách bài bản và khoa học Tại đây

Đây là thư viện bao cảnh bằng file photoshop, các bạn có thể download về và ghép vào công trình của mình.

Học Photoshop kiến trúc tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-photoshop-danh-cho-kien-truc

Học Photoshop hiệu ứng tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

Bình luận

Bình luận


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Photoshop một cách bài bản và khoa học Tại đây


Comments

Scroll Up