pdf-738x283

Tổng hợp các phần mềm in PDF cho Revit

Một số bạn in PDF trong Revit không ra chữ tiếng việt, nguyên nhân là phần mềm PDF đó không hỗ trợ tiếng tiếng việt. Để giúp đỡ các bạn này Huytraining chia sẽ một số phần mềm in PDF để các bạn có thể in ấn trong Revit dễ dàng. Lỗi khi in Revit […]

photoshop-8-738x397

[Photoshop] Tạo hiệu ứng đầu người bị vỡ

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng đầu người bị vỡ rất thú vị. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop-7-738x446

[Photoshop] Tạo hiệu ứng da bị nứt ấn tượng

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng làn da bị nứt trong rất ấn tượng. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop-6

[Photoshop] Tạo hiệu ứng hình trên ly cà phê

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng hình bất kỳ trên ly cà phê. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop-5-738x443

[Photoshop] Tạo hiệu ứng mặt quỷ trong Photoshop

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo hiệu ứng mặt quỷ. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop-4-738x415

[Photoshop] Tạo hiệu ứng cá bơi trong quả cam

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo hiệu ứng cá bơi trong quả cam. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop-3-738x411

[Photoshop] Tạo hình chụp thành tranh vẽ bằng Photoshop

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo hình chụp thành tranh vẽ bằng Photoshop. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop2-738x415

[Photoshop] Tạo hình xăm trên cơ thể bằng Photoshop

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo hình xăm trên cơ thể bằng Photoshop. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

photoshop1-738x413

[Photoshop] Làm hiệu ứng cô gái tan chảy

Trong bài hướng dẫn Photoshop này Huy Training sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm hiệu ứng đầu của cô gái tan chảy. Chúc các bạn vui vẻ. Học thêm Photoshop hiệu ứng tại đây http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-adobe-photoshop-50-bai-huong-dan-hay-nhat

Scroll Up